การสร้างสื่อเพื่อใช้ในTablet (html5)

การสร้างสื่อเพื่อใช้ในTablet (html5)

Advertisements

กลุ่มสาระเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

จัดทำขึ้นเพื่อเป็นตัวอย่างและแนวทางในการจัดทำคลิปวิดีโอ  วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนสาธิต จุฬาฯ(ฝ่ายมัธยม)

กลุ่มสาระเรียนรู้ศิลปะ

กลุ่มสาระเรียนรู้ศิลปะ

 

ศิลปะการวาดและระบายสีน้ำ โดยเทคนิคการระบายเรียบ Art of drawing and water coloring สีน้ำ นับเป็นกิจกรรมที่ได้รับความสนใจจากผู้คนทุกเพศทุกวัยมาเป็นเวลานานแล้ว เนื่องจากสามารถฝึกทำได้ง่าย หลายๆ คนใช้สีน้ำเป็นงานอดิเรก เพื่อพักผ่อนจากงานประจำที่น่าเบื่อหน่าย การระบายสีน้ำ จะมีความพิเศษกว่างานศิลปะประเภทอื่นๆ ตรงที่ เรามีอุปกรณ์เพียงไม่กี่อย่าง ก็สามารถที่จะ สร้างสรรค์ภาพสีน้ำได้แล้ว

กลุ่มสาระเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสน และวัฒนธรรม

กลุ่มสาระเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสน และวัฒนธรรม

 

สื่อการสอนวิชา สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องหน้าที่พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย